1. miesto

Bratislavský

Škola pre mimoriadne nadané deti a Gymnázium Teplická, Bratislava

Banskobystrický

ZŠ Školská Fiľakovo

Košický

Súkromné športové gymnázium, Užhorodská, Košice

Nitriansky

Gymnázium A. Vrábla, Levice

Prešovský

ZŠ Chminianska Nová Ves

Trenčiansky

ZŠ Centrum, Dubnica nad Váhom

Trnavský

ZŠ Topoľníky

Žilinský

Spojená škola Belá

2. miesto

Bratislavský

ZŠ M. R. Štefánika, Ivanka pri Dunaji

Banskobystrický

ZŠ Obrancov mieru, Detva

Košický

ZŠ Tomášikova, Košice

Nitriansky

ZŠ J. A. Komenského, Komárno

Prešovský

ZŠ Svinia

Trenčiansky

ZŠ Prievidza

Trnavský

ZŠ Borský Mikuláš

Žilinský

ZŠ Košťany nad Turcom

3. miesto

Bratislavský

ZŠ Malokarpatské nám., Bratislava

Banskobystrický

ZŠ Andreja Sládkoviča, Sliač

Košický

ZŠ Veľjý Uda

Nitriansky

ZŠ K. Strmeňa, Palárikovo

Prešovský

ZŠ Kružlov

Trenčiansky

ZŠ Trenčianska Teplá

Trnavský

ZŠ Senica

Žilinský

ZŠ Bytča

 

Zoznam škôl postupujúcich do Veľkého finále

Banskobystrický kraj

Základná škola, Školská 1, Fiľakovo
Základná škola, Obrancov mieru 884, Detva
Základná škola Andreja Sládkoviča, Pionierska 9, Sliač

Bratislavský kraj

Škola pre mimoriadne nadané deti a Gymnázium, Teplická 7, Bratislava
Základná škola M. R. Štefánika, SNP 3, Ivánka pri Dunaji
Základná škola, Malokarpatské námestie 1, Bratislava

Košický kraj 

Základná škola, Veľká Ida 1
Základná škola, Tomášikova 31, Košice
Súkromné športové gymnázium, Užhorodská 39, Košice

Nitriansky kraj

Základná škola K. Strmeňa, Komenského 8, Palárikovo
Gymnázium Andreja Vrábla, Mierová 5, Levice
Základná škola J. A. Komenského, Komenského 3, Komárno

Prešovský kraj 

Základná škola, Kružlov 94
Základná škola, Záhradnícka 83/19, Svinia
Základná škola, Školská 28, Chminianska Nova Ves

Trenčiansky kraj

Základná škola, Mariánska ul. 554/19, Prievidza
Základná škola, J. Braneckého 130/15, Trenčianska Teplá
Základná škola, Centrum I 32, Dubnica nad Váhom

Trnavský kraj

Základná škola, Sadová 620,Senica
Základná škola s VJM, Hlavná 115, Topoľníky
Základná škola, Záhorácka 919, Borský Mikuláš

Žilinský kraj

Spojená škola, Oslobodenia 165, Belá
Základná škola, Ulica Eliáša Lániho 261/7, Bytča
Základná škola Ostrovná 1, Košťany nad Turcom

 
© 2018 dm drogerie markt, s. r. o.