Štatút projektu

Kto sa môže zapojiť?

Súťaž je určená pre druhý stupeň základných škôl a osemročné gymnáziá.
Každá škola vytvorí jeden tím, ktorý bude pozostávať z dvojice chlapec-dievča z každého ročníka, pre ktoré je súťaž určená. Každý tím bude mať teda 8 členov. Jedna škola môže prihlásiť iba jeden tím.

 

AKO TOTO VŠETKO PREBIEHA?

Najprv je potrebné sa prihlásiť – a to najneskôr do 15.3.2018

Potom je potrebné nacvičiť dve súťažné dráhy, ktoré budeme priebežne uverejňovať na tejto webstránke. Najrýchlejšie tímy, ktoré tieto 2 zostavy zacvičia za celkovo najkratší čas, postupujú na Veľké finále. Víťazi Veľkého finále získajú finančnú odmenu na nákup športových pomôcok pre svoju školu.

Súťaž prebieha v 3 kolách:

  • 1. kolo – 1. súťažná dráha – 1.2.-15.3.2018
  • 2. kolo – 2. súťažná dráha – 16.3.-30.4.2018
  • 3. kolo – Veľké finále – 9.6.2018

Súťažné dráhy zverejníme vždy v prvý deň kola – 1.2.2018 a 16.3.2018. Tím má teda najviac jeden a pol mesiaca na jeho natrénovanie a musí nám najneskôr v posledný deň kola zaslať svoje výsledky - čas, za ktorý celý tím štafetovým spôsobom odcvičí celú dráhu. Okrem toho je dôležité, aby sa tím pri tom cvičení, ktorého čas zaslal, natočil na video (napr. na mobilný telefón) tak, aby na zábere bolo jednoznačne vidno čas, za ktorý tím cviky absolvoval (napr. v zábere vidno stopky). Toto video je potrebné natočiť jednotlivo pre každú súťažnú dráhu/pre každé kolo a všetky videá si uložiť. V prípade, že postúpite do finále, požiadame vás, aby ste nám tieto videá poslali. Úplné znenie Štatútu si môžete stiahnuť tu.

 
© 2018 dm drogerie markt, s. r. o.