3. cvičebný plán

Stiahnite si nákres dráhy pre 3. cvičebný plán.


Stiahnite si popis cvikov.


Pokyny pre 3. cvičebný plán

Tretí cvičebný plán je zostavený ako séria 6 samostatných cvikov. Na rozdiel od predchádzajúcich cvičebných plánov budú žiaci v tomto pláne jednotlivé cviky cvičiť postupne – to znamená, že každý cvik odcvičí všetkých 8 žiakov (postupne prvý až ôsmy žiak), až potom pôjdete na ďalší cvik. Čas merajte ako dobu cvičenia daného cviku všetkými 8 žiakmi. To znamená, že stopky spustíte, keď cvik začne cvičiť prvý žiak, a stopnete ich, keď ho docvičí posledný. Tým získate čas cvičenia za daný cvik. Toto je potrebné spraviť pri každom jednom cviku a potom 6 čiastkových časov spočítať do jedného. Tento výsledný celkový čas potom zaužívaným spôsobom zapíšte do Vášho profilu, a to najneskôr do 30. 04. 2017.

 

 

1. cvičebný plán

Vaše výsledky nahrajte do 28. 2. 2017.

 

Váha medicinbalu: dievčenský 2 kg, chlapčenský 3 kg

Dĺžka lana: 3,5 m

Dĺžka rebríka: cca. 5 m

Výdrž na hrazde: dievčatá podhmatom, chlapci nadhmatom

Jednotlivé stanoviská si rozložte tak, aby ste sa k nasledujúcemu stanovisku dostali čo najrýchlejšie, a tak dosiahli čo najlepší čas. Vzdialenosť medzi stanoviskami nie je v pláne presne určená z dôvodu individuálnych veľkostí telocviční či rozmiestnenia jednotlivých prvkov.

 

 
© 2018 dm drogerie markt, s. r. o.